Mercedes-Benz

MobiloVan. Jedan tim za bezgraničnu mobilnost.

MobiloVan. Besplatna pomoć na putu u celoj Evropi.

Brza pomoć na putu uz Mercedes-Benz kvalitet. Kako Vaš posao ne bi trpeo, omogućićemo Vam nastavak vožnje u najkraćem mogućem roku. MobiloVan uključuje brzu pomoć na putu i stručne tehničare  24 sata na dan, kao i zamensko vozilo.

Ako redovno održavate vaše vozilo kod ovlašćenog Mercedes-Benz servisnog partnera, možete uživati u prednostima MobiloVan usluge:

  • Brza stručna pomoć na putu uz očekivani Mercedes-Benz kvalitet.
  • Automatsko obnavljanje usluge, od jednog redovnog održavanja do drugog, i to sledećih 30 godina.
  • Mogućnost ponovne aktivacije usluge u bilo kojem trenutku, čak i nakon nekoliko godina
  • Ova usluga odnosi se na modele Citan, Vito i Sprinter

Čak 30 godina bezbrižne vožnje

- Rok važenja - Od datuma prve registracije nakon 01.10.2012 za modele Citan, Vito i Sprinter.

- Obnavljanje - Do sledećeg datuma redovnog održavanja vozila kod Mercedes-Benz servisnog partnera.

- Povratak - Ponovna mogućnost aktiviranja usluge u bilo kojem trenutku uz redovno održavanje Vašeg vozila kod ovlašćenog Mercedes-Benz servisnog partnera.

Pregled Mercedes-Benz MobiloVan usluga.

Troškovi putovanja dolaska tehničara na mesto nezgode su pokriveni.

Pomoć na putu za male popravke do 150 EUR uklj. PDV.

Vuča vozila do najbližeg ovlašćenog Mercedes-Benz servisnog partnera.

Taksi, usluga prevoza i lokalni javni prevoz** do najviše 75 EUR uklj. PDV.

Usluga preuzimanja vozila u krugu od 50 km od Mercedes-Benz servisnog partnera.

Zamensko vozilo** tokom trajanja popravke, do tri radna dana

Avion/voz - povratno putovanje do vrednosti od 400 EUR uklj. PDV po osobi.

Hotel**** uklj. doručak tokom trajanja popravke do vrednosti od 400  EUR uklj. PDV po osobi.

Nastavak vožnje u celoj Evropi

U slučaju nezgode u zemlji ili inostranstvu, Mercedes-Benz vam omogućava nastavak vožnje, zahvaljujući našoj gustoj servisnoj mreži u Evropi.

* Važi za vozila sa datumom prve registracije nakon 1.10.2012. u skladu sa važećim uslovima

** U slučaju tehničkih nezgoda ili odlasku u servis na osnovu garancije, za popravku koja traje duže od dva radna sata.

*** Tip zamenskog vozila zavisi od dostupnosti.

**** Do najviše tri radna dana.