Mercedes-Benz

Odgovornost i održivost.

Mercedes-Benz korporativna rešenja misle unapred – po pitanju ekonomije i ekologije. Mi uzimamo u obzir oba cilja, i to intenzivnim istraživanjem i brzom implementacijom naših rezultata u praksi, kao i ekološki prihvatljivim inovacijama u našim vozilima. Stoga budite uvereni da je vožnja u našem vozilu odgovoran način putovanja.

Razvoj proizvoda.

Kao pionir u razvoju automobila, Mercedes-Benz smatra se posebno odgovornim kad je u pitanju održiva i ekološki prihvatljiva tehnologija. To počinje stalnom optimizacijom proizvodnih procesa koji štite resurse, a nastavlja se konstruisanjem vozila sa malom potrošnjom goriva i inovativnim konceptima recikliranja.

– BlueTEC
Tehnologija BlueTEC, koju je razvio Mercedes-Benz, temelji se na najnovijim common rail dizel motorima sa direktnim ubrizgavanjem i ima svu snagu i prednosti takvog pogonskog sistema. BlueTEC je modularni koncept za efikasno smanjenje potrošnje goriva i nivoa  emisija u dizel motorima.

– BlueEFFICIENCY
Sa ciljem da kreira pogonsku tehnologiju sa niskom ili nultom emisijom, Mercedes-Benz kontinuirano unapređuje motor sa unutrašnjim sagorevanjem, istovremeno tragajući za alternativnim rešenjima. I ne bez uspeha. Pod pojmom BlueEFFICIENCY razvili smo efikasne tehnologije i inovativne mere za optimizaciju potrošnje goriva i nivoa emisija. Tu spadaju bivalentni pogon na plin NGT, BlueTEC, poslednja generacija motora BlueDIRECT i HYBRID. Pored toga, veliki broj malih podešavanja na i u vozilu unapređuju potrošnju goriva i nivo  emisija.

– BlueTEC HYBRID
Jedno rešenje za kombinaciju različitih hibridnih modula su vozila C i E 300 BlueTec. Opremljeni novim četvorocilindarskim dizel motorima, svojom niskom prosečnom potrošnjom od samo 4,1 l/100 km ovi automobili naglašavaju potencijal za veću ekonomičnost goriva.

Ekološka sertifikacija.

S-Klasa je 2005. godine postala prvi automobil na svetu koji je dobio ekološki sertifikat od firme TÜV koji pokazuje da je u skladu sa ISO standardom TR 14062. Nakon toga je još 10 drugih Mercedes-Benz modela dobilo taj sertifikat, zadnje su to bile M-Klasa, B-Klasa i SLK-Klasa 2011. godine. Svaki sertifikat beleži napredak postignut u odnosu na prethodni model.

Upravljanje održivošću.

Postavili smo sebi visoke standarde za ekološki odgovorno korišćenje materijala i resursa u ranoj fazi proizvodnog procesa. To znači da uvek nadziremo i unapređujemo procese i postupke. Uspostavili smo i mrežu za povrat i reciklažu. Naš holistički pristup poslovanju omogućava da naša vozila imaju izvrstan ekološki balans. U mogućnosti smo da kontrolišemo i uticaj na okolinu naših vozila od vađenja i obrade sirovina do proizvodnje, korišćenja, recikliranja i zbrinjavanja.

– Kontrola energije i zaštita klime
Smanjujemo emisije ugljen dioksida koristeći različite sisteme  kontrole energije, ekološki prihvatljiv sistem grejanja i obnovljive izvore energije.
– Kontrola zagađenja vazduha
Savremene tehnike lakiranja i upotreba lakova na bazi vode samo su neke od strategija za smanjenje nivoa emisija tokom proizvodnje.

– Kontrola otpada
Kad je u pitanju kontrola otpada, dosledno sledimo moto: bolje izbeći i reciklirati nego zbrinjavati.
– Kontrola vode
U većini slučajeva, otpadne vode temeljno se obrađuju i odvode do komunalnih pročišćivača otpadnih voda putem javnog kanalizacionog sistema.

– Logistika i promet
Smanjivanju emisija doprinosi i efikasnije korišćenje železničkog i brodskog saobraćaja.
– Zaštita od buke
Izvori i nivoi buke u našim proizvodnim pogonima stalno se proveravaju i smanjuju. Kad god se gradi nova fabrika, tehnologija izolacije pre svega doprinosi maksimalnom smanjenju emisija buke.

– Očuvanje, korišćenje prostora i raznolikost vrsta
Kad je u pitanju odgovornost za životnu sredinu, smatramo da nam je jedan od najvažnijih zadataka očuvanje zemljišta i podzemnih voda. Intenzivno koristeći postojeći prostor možemo stvoriti otvorene prostore velike biološke raznolikosti.
– Očuvanje sirovina
Dugoročni nam je cilj efikasno korišćenje materijala te već u razvojnoj fazi razmišljamo o recikliranju komponenata proizvoda na kraju njihovog upotrebnog veka.